Ara

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

# 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Danışman Bilgileri #

09.02.2022 05:42

Fakültemiz bölümlerine ait lisans danışman bilgileri aşağıda yer almaktadır: 

İKTİSAT BÖLÜMÜ

SINIFI

DANIŞMANIN ADI SOYADI

TELEFON

E-POSTA

       1. Sınıf

Arş. Gör. M. Mesut TURAN

0424 237 0000/4165

mmturan@firat.edu.tr

       2. Sınıf

Arş. Gör. Dr. Şebnem TAŞ

0424 237 0000/4186

stas@firat.edu.tr

       3. Sınıf

Arş. Gör. Elçin KARAŞ AYDIN

0424 237 0000/4186

ekaras@firat.edu.tr

       4. Sınıf

Arş. Gör. Dr. E. Buğra ORHAN

0424 237 0000/4193

bugraorhan@firat.edu.tr

Mezun Durumundaki Öğrenciler

Arş. Gör. Dr. Şebnem TAŞ/

Arş. Gör. Dr. E. Buğra ORHAN

 

 

 

 

İŞLETME BÖLÜMÜ

SINIFI

DANIŞMANIN ADI SOYADI

TELEFON

E-POSTA

1.      Sınıf

Arş. Gör. Dr. Musa ÜNALAN

0424 237 0000/4180

munalan@firat.edu.tr

2.      Sınıf

Arş. Gör. Dr. Musa ÜNALAN

0424 237 0000/4180

munalan@firat.edu.tr

3.      Sınıf

Arş. Gör. Dr. Erkan GÜLTER

0424 237 0000/4159

egulter@firat.edu.tr

4.      Sınıf

Dr. Öğr. Üyesi Yeliz GEDİK

0424 237 0000/4172

ygedik@firat.edu.tr

Mezun Durumundaki Öğrenciler

Doç. Dr. Nurcan YÜCEL

Doç. Dr. Özcan DEMİR

 

0424 237 0000/4173

0424 237 0000/4168

nyucel@firat.edu.tr

odemir@firat.edu.tr

 

 

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

SINIFI

DANIŞMANIN ADI SOYADI

TELEFON

E-POSTA

1.Sınıf

Arş. Gör. Dr. Haluk YAMAN

0424 237 0000/4180

hyaman@firat.edu.tr

2.Sınıf

Dr. Öğr. Üyesi Yeliz POLAT

0424 237 0000/4159

ylzaktas@firat.edu.tr

3.Sınıf (1. Öğr.)

Arş. Gör. Dr. Ünal KÜÇÜK

0424 237 0000/4192

ukucuk@firat.edu.tr

 3.Sınıf (2. Öğr)

Dr. Öğr. Üyesi İlke Bezen TOZKOPARAN

0424 237 0000/4178

ilke@firat.edu.tr

 4.Sınıf (1. Öğr.)

Dr. Öğr. Üyesi Aslı ARSLAN

0424 237 0000/4191

asliarslan@firat.edu.tr

 4.Sınıf (2. Öğr).

Doç. Dr. Ali Sırrı YILMAZ

0424 237 0000/4177

alisirri@firat.edu.tr

 

SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

SINIFI

DANIŞMANIN ADI SOYADI

TELEFON

E-POSTA

       1. Sınıf

Arş. Gör. Elif YILMAZ

0424 237 0000/8504

elif.yilmaz@firat.edu.tr

        2. Sınıf

Arş. Gör. Dr. Şerif UZUNASLAN

0424 237 0000/8517

suzunaslan@firat.edu.tr

        3. Sınıf

Arş. Gör. M. Çağrı AYALP

0424 237 0000/8516

mcayalp@firat.edu.tr

        4. Sınıf

Arş. Gör. Semra ÖZKAN

0424 237 0000/8514

semraozkan@firat.edu.tr

Mezun Durumundaki Öğrenciler

Arş. Gör. Dr. Taner ALGAN

0424 237 0000/8520

talgan@firat.edu.tr

 

ÇALIŞMA EKONOMİSİ ve ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ

SINIFI

DANIŞMANIN ADI SOYADI

TELEFON

E-POSTA

1. Sınıf

Dr. Öğr. Üyesi İsmail KAVAZ

0424 237 0000/8501

i.kavaz@firat.edu.tr

2. Sınıf

Arş. Gör. Adnan DAL

0424 237 0000/8519

adal@firat.edu.tr

3. Sınıf

Doç. Dr. Hasan UZUN

0424 237 0000/8510

huzun@firat.edu.tr

4. Sınıf

Dr. Öğr. Üyesi Emrah Hanifi FIRAT

0424 237 0000/8511

ehfirat@firat.edu.tr

 

MALİYE BÖLÜMÜ

SINIFI

DANIŞMANIN ADI SOYADI

TELEFON

E-POSTA

1.Sınıf

Dr. Öğr. Üyesi Yunus GÜLCÜ

0424 237 0000/4195

ygulcu@firat.edu.tr

2.Sınıf

Dr. Öğr. Üyesi Hatice Gökçe DEMİREL

0424 237 0000/4163

demirel@firat.edu.tr

3.Sınıf

Arş. Gör. Hifzullah KUTUM

0424 237 0000/4165

hkutum@firat.edu.tr

4.Sınıf

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KÖSTEKÇİ

0424 237 0000/4193

 

 

DUYURULAR