Ara

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Yükseköğretim Programları Ders Kitapları

21.01.2022 04:54

Sevgili öğrencilerimiz 
Sizlerin ücretsiz erişebilecekleri YÖK ders kitapları platformunu ve yine ücretsiz yararlanacağınız kurumsal sertifika eğitim programlarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz. 
Prof. Dr. Kenan Peker 
Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dekanı (Sorularınız için iletişim; kpeker@firat.edu.tr)

https://yokdersleri.yok.gov.tr/

https://akademi.ticaret.gov.tr/cms/Index/?ReturnUrl=%2f%3fAspxAutoDetectCookieSupport%3d1&AspxAutoDetectCookieSupport=1