Ara

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümümüz Açıldı

05.04.2021 04:55

FAKÜLTEMİZ BÜNYESİNDE YENİ BÖLÜM AÇILDI

“YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ”

Yükseköğretim mezunlarının sayısı artarken Fakültemizin diğer paydaşlarla işbirliğinde başlatmış olduğumuz;

Ar-Ge ve İnovasyon Akademisi ile mezunların Yazar, Eğitimci-Yazar, Araştırmacı, Araştırmacı-Yazar şeklindeki süreçte becerilerini geliştirmelerine katkı sunuyoruz.

Bunun yanında ayrıca öğrencilerimizin; 

  • Kamuda Akademi Programı ile kamu kurum ve kuruluşlarındaki istihdamları,
  • KOBİ Akademi Programı ile işletmelerdeki istihdamları,
  • Liderlik Akademisi Programı ile Sivil Toplum ve Yerel Yönetimlerdeki istihdamları ve sivil toplum örgütlenmesi konusundaki girişimcilikleri,
  • Girişimcilik Akademisi Programı ile kendi işini kurarak girişimciliklerini desteklemeye çalışıyoruz.

Yükseköğretimde politika üreten YÖK başta olmak üzere, Avrupa Üniversiteler Birliği, Uluslararası Üniversiteler Birliği, Küresel Yenilikçilikte Üniversiteler Ağı gibi kuruluşların vizyonlarını izliyoruz.

Rekabetin Atomizite, Divizbilite, Homojenite, Açıklık, Serbestlik ve Moblite ilkeleriyle Küreselleşme, Dijitalleşme ve Uluslararası İşletmecilik anlayışıyla çalışıyoruz. Mobil teknolojiler sayesinde mekansal süreklilik şartı olmadan başarının iletişim, ilişkiler ve işbirlikleri ağı ile belirlendiği multidisipliner çalışmalarla Eğitim, Araştırma ve Topluma Katkı faaliyetlerini yürüterek ekonominin ve bölgesel kalkınmanın itici gücü olarak yerel dinamiklerin ön plana çıktığı Bölgesel Kalkınma anlayışıyla yeni bölümler açıyoruz.

Bilişim Teknolojilerinin Dünya’daki işlerin %90’ından fazlasını içerdiği gerçeği ile Fakültemizde açılan Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü’nün hayırlı olmasını dileriz.

                                                                                                               Prof. Dr. Kenan PEKER

                                                                                                               Fırat Üniversitesi İİBF Dekanı V.