Ara

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Kalite Kurulu Üyeleri

19.08.2021 08:31

 

Görevi/Birim

Unvanı, Adı ve Soyadı

e-Posta Adresi

Telefon

Dekan Yrd.

Doç. Dr. Kürşat ÇELİK

kcelik@firat.edu.tr

424 2370000/4197

İşletme Bölümü

Dr. Öğr. Ü. Cem AYDEN

cayden@firat.edu.tr

424 2370000/4167

İktisat Bölümü

Dr. Öğr. Ü. Yeşim KUBAR

ykubar@firat.edu.tr

424 2370000/4171

Siyaset ve Kamu Yönetimi Bölümü

Dr. Öğr. Ü. Murat AYGEN

maygen@firat.edu.tr

424 2370000/4187

Sosyal Hizmet Böl.

Dr. Öğr. Ü. Handan KARAKAYA

hkarakaya@firat.edu.tr

424 2370000/8515

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Böl.

Doç. Dr. Hasan UZUN

huzun@firat.edu.tr

424 2370000/8

Hızlı Erişim