Ara

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Vizyon, Misyon ve Temel Değerlerimiz

09.07.2021 18:27

 

Misyon

Hızlı değişime uygun sürekli gelişim yapmak, yeterlilikler ve yetenekler kazandırmak

Vizyon

Değişim ve dönüşümde “Just in time” ve “Liderlik

 

Temel Değerlerimiz

Tüm faaliyet ve süreçlerde;

-          Tarafsızlık

-          Şeffaflık

-          Etik Davranış

-          Bağımsızlık

-          İşbirliğine Açıklık

-          Rehberlik

-          Yenilikçilik

-          Çeşitliliğe Saygı

 

Politikalarımız

I. KURUMSAL YÖNETİM POLİTİKAMIZ

-Etik ilkeleri benimsemek ve uygulamak

-Katılım ve kapsayıcılıkla yönetimde temsil güvencesi

-Çalışanların gelişimini kurumsal hedeflere göre desteklemek

-Kaynak kullanımını kurumsal sorumluluk bilinciyle sürdürmek

-Kolaylaştırıcı olmak

-Müjdelemek

-Adaletle karar vermek

-Tüm paydaşların mutluluğu için çalışmak

-İyi güne ve kötü güne hazırlıklı olmak

II. KALİTE POLİTİKAMIZ

-Sürekli gelişme ve yenilikçilik 

-Kurum içi ve dışındaki faaliyetlerde kalite kültürü

-Kalite güvence sistemi

 

Stratejilerimiz

-İnput-İnput stratejisi

-İnput-Output stratejisi

-Output-Output stratejisi

-Denge ve adil bölüşüm stratejisi

-Dağıtım ve erişilebilirlik stratejisi

-Dikey kaynaşıklı öğrenme (Çoklu zeka, sorgulama, yapılandırma, problem, araştırma ve proje)

-Ölçme ve değerlendirme stratejisi

-Geri bildirim stratejisi

-Geliştirme stratejisi

Hızlı Erişim