Ara

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Fakültemiz Hakkında Genel Bilgi

09.07.2021 18:27

 

Eğitim, Ar-Ge ve topluma katkı olarak ifade edilen görevleri dikkate alındığında üniversitelerin; toplumsal sorunların eğitim, araştırma ve yenilikçi ürünler üreterek çözümünde liderlik rolleri vardır. Bunun için üniversiteler toplumların avcılık ve toplayıcılık aşamasından, tarım toplumu, sanayi toplumu ve bilgi-bilim-teknoloji toplumu sürecinde ilerlemesinde üstendikleri misyon ve ortaya koydukları vizyon ile katılımcılık ve kapsayıcılık anlayışında faaliyetlerini yürütmektedirler. Denilebilir ki tarım devrimi, sanayi devrimi, elektrik-elektronik devrimi ve günümüzün endüstri 4.0 devrimi üniversitelerin eğitim, araştırma ve topluma katkı faaliyetlerinin devrim şeklindeki etkileri olarak gerçekleşmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle dijital çağ veya endüstri 4.0 çağının gerekliliklerini dikkate alarak hizmet sunan Fırat Üniversitesi’nin bölgede ortaya koyduğu başarılar uluslararası seviyeye taşınmıştır. Yükseköğrenim Kurulu (YÖK)-2019 Üstün Başarı Ödülleri (YÖK) kapsamında Cumhurbaşkanlığı Yerel Kalkınmaya Katkı Ödülüne layık görülen Fırat Üniversitesi yerel kalkınma dinamizmi ile uluslararasılaşma yolunda ilerlemektedir.

Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ise üniversitenin sosyal bilimler alanında yeni bölümlerin açılması, müfredatları günün koşullarına uygun şekilde yenilemesi, dış paydaşların işbirliği ve modüller eğitime geçiş sürecinde faaliyetlerini yürütmektedir. İdari Bilimler Fakültesi güncel yönetim ve organizasyonun konuları olan; Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), Afet Acil Durum Yönetimi (AFAD), Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişikleri, Kamu Maliyesi, Sosyal Hizmet, Muhasebe ve Finans, Pazarlama, Ar-Ge ve İnovasyon Yönetimi, Örgütsel Davranış, Yenilikçi Girişimcilik, Operasyonel Yönetim, Stratejik Yönetim, Yönetim ve Bilişim Sistemleri, Uluslararası İlişkiler, Yöneylem Araştırmaları gibi konularda insan kıymetlerinin yetişmesi, araştırma ve topluma katkı faaliyetleri yürütmektedir. Genç bir fakülte olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) stratejilerini esas alarak dış paydaş toplantılarını yapmakta, arz-talep dengesi bağlamında değişiklik, değişim ve dönüşümler sürecinde ilerlerken %30 İngilizce eğitim ile lisansüstü İngilizce eğitimlere önem vermektedir.  Böylece sürdürülebilir yenilikçi girişimcilik ekosisteminin oluşmasına katkı sunmaktadır. Fakülte mezunlarının eğitimci, eğitimci yazar, araştırmacı, araştırmacı yazar ve danışman şeklindeki süreçte veya kariyer yolculuğunda kendilerini yetiştirmeleri için dış paydaşlar işbirliğinde her türlü imkanı seferber eden İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi emsallerine göre farklılaşma stratejisi uygulamaktadır.

Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi; mezunlarının kendi işlerini kurmaları için girişimcilik programı, kamuda istihdamlarının arttırılması için kamu akademi programı, özel sektörde iş bulmaları için KOBİ akademi programı, topluma öncülük yapacak organizasyonlar için liderlik programı, uzlaştırıcılık için adalet programı şeklinde multidisipliner çalışmaları ise gönüllülük esasına göre ayrıca yürütmektedir. Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Elemanı Yetiştirilmesi programını ise T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Türkiye İş Kurumu İŞKUR Elazığ İl Müdürlüğü ile ortak yürütülmektedir.      

Prof. Dr. Kenan PEKER (Dekan) 

Elazığ, 2021

Hızlı Erişim